Stanlab Dimetylosulfotlenek Dmso 250Ml

24,39 

Opis

Stanlab Dimetylosulfotlenek Dmso 250Ml

DIMETYLOSULFOTLENEK (DMSO)Wzór chemiczny : C2H6OSNumer CAS : 67-68-5Numer WE : 200-664-3Synonimy : DMSOCzystość (%): Min. 99,5 %Opakowanie: szklanePojemność netto: 250mlPostać: cieczBarwa: bezbarwnaZapach: siarkowyWartość pH: nie dotyczyTemperatura topnienia: 18,5°CTemperatura wrzenia: 189°CTemperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel)Palność: produkt palny (w stanie gorącym)Granice wybuchowości: dolna – 2,6%(V) górna – 28,5% (V)Prężność par: 0,556 hPa w 20°C; 4 hPa w 50°C; 20 hPa w 80°C; 49 hPa w 100°CGęstość par: 3,48 kg/ m3 Względna gęstość par: 2,7 (powietrze = 1) Gęstość (20°C): 1104 kg/m3 Gęstość względna (20°C): 1,104 (woda = 1)Rozpuszczalność w wodzie:całkowicie rozpuszczalny w 20°C; >1000 g/lw rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w eterze etylowym, alkoholach, węglowodorach aromatycznychWspółczynnik podziału (n-oktanol/woda): logKow: -1,35Temperatura samozapłonu: 300 -302°CRozkład termiczny: powyżej 190°CLepkość dynamiczna (20°C): 2,14 mPa*sWłaściwości wybuchowe: nie dotyczyWłaściwości utleniające: nie dotyczyNapięcie powierzchniowe (20°C): 43,5 mN/m pKa: 35,1 Stała Henry’ego: 868E-06 Pa*m3 (Substancja nie jest lotna)Współczynnik refrakcji bezwzględny (20°C): 1,4785Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieciUwagi:DMSO ulega krystalizacji i tężeniu w temperaturze poniżej 18°C.To normalne i nieszkodliwe zjawisko.Podgrzewane w rękach lub pozostawione w temperaturze pokojowej wraca do płynnej formy.Wyprodukowano: PPH „Stanlab” Sp.J. ul. K. Olszewskiego 13 20-481 Lublin.

płynny puder hasco, witamina d3 juvit, atak woreczka żółciowego domowe sposoby, zakwas z buraków w ciąży, jakie właściwości ma zielona herbata, e223, rak jezyka, biontech pfizer, apteka gryfino, czarny bez owoce kiedy zbierać, losec, maść na ból ucha, współczynnik gfr

yyyyy