Folik 0,4mg 90 tabletek

12,49 

Opis

Folik 0,4mg 90 tabletek

Nazwa: FolikPostać: tabl.Dawka: 0,4 mgOpakowanie: 90 tabl.Skład:Każda kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux) Nichols (Saw palmetto fruit) (9-11:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96%(V/V).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Produkt łagodzi dolegliwości związane z rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.Zaburzenia oddawania moczu występujące w początkowym stadium łagodnego rozrostu prostaty odpowiadające stadium I do II wg Alken lub II do III według Vahlensiek .Klasyfikacja stadiów zaawansowania łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (wg Alken ): Stadium rozwoju Nazwa Opis IStadium podrażnieniaDolegliwości podczas oddawania moczu, utrudnienie oddawania moczu z powodu podrażnienia dróg moczowych i / lub obecności przeszkody w drogach moczowych, całkowite opróżnienie pęcherza pomikcjiIIStadium zalegania moczuObjętość moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji > 50 ml, przerost mięśnia wypieracza pęcherza moczowegoIIIStadium dekompensacji(niewyrównania)Przepełniony pęcherz moczowy, ostre zatrzymanie moczu w pęcherzu, zastój moczu w drogach moczowych, niewydolność nerekPrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję czynną, lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu, wymienioną w punkcie 6.1.Działania niepożądane:Do oceny działań niepożądanych przyjęto następujące częstości występowania:Bardzo często: ≥ 1/10Często: ≥ 1/100 do < 1/10Niezbyt często: ≥ 1/1000 do < 1/100Rzadko: ≥ 1/10,000 do < 1/1000Bardzo rzadko: < 1/10 000,Nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)Zaburzenia żołądka i jelitRzadko: zaburzenia żołądkowe. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie 181C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 .Interakcje:Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.Dawkowanie:1Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Regularne przyjmowanie produktu jest szczególnie ważne dla skuteczności leczenia.Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby. O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.Środki ostrożności:Produkt łagodzi dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym nie eliminuje choroby.Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, przepełnionego pęcherza moczowego oraz w przypadku ostrego zatrzymania moczu w pęcherzu.Prowadzenie pojazdów:Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania produktem.Ciąża:Nie dotyczy. Produkt jest stosowany wyłącznie u mężczyzn.

glimbax do płukania gardła, nan optipro plus, zapalenie mięśnia ramienia, żeń szeń dla kobiet, szczepienie po 18 roku życia, wndorfiny, metabol, hylo gel do oczu

yyyyy